Ventilationsrensning

Formålet med installation af et ventilationssystem kan være vidt forskelligt, alt efter hvilken brug der er af bygningen, men i langt de fleste tilfælde er det primære formål at ventilerer bygningerne, så de holdes fugtfrie og med frisk luft.

Opvarmning og nedkøling kan også være vigtige funktioner i systemet, hvor anlægget både kan være primær kilde eller supplement til andre køle/varmekilder.

Anlægget er derfor i mange tilfælde bygningens hjerte og vil give en uanvendelig bygning ved fejl og nedetid.

Hvad sker der når ventilationsanlægget bliver snavset

rens af ventilationNår et ventilationsanlæg får lov til at passe sig selv i 20 – 30 år og kun får skiftet filtre, vil det blive tilsmudset i udsugningskanalerne.

De er dimensioneret i en bestemt størrelse der er afpasset til behovet for luftskifte i bygningerne og når snavset sætter sig i store kager på kanalvæggene vil de få kanalerne til at blive langt mindre end til sigtet.

Det betyder at anlægget både er indreguleret forkert og der ikke kan suges nok luft ud af bygningen.

Eksempel:

Ældre skoler er typisk ventilerede med en blanding af naturlig og mekanisk ventilation, så undervisningslokalerne er fyldt med frisk tør opvarmet luft.

Efter 20 – 30 år vil anlægget ikke kunne suge den beskidte luft hurtigt nok ud og C02 koncentrationen bliver alt for høj i lokalerne.

Det giver trætte uoplagte elever og et dårligt arbejdsmiljø for underviserne.

Ofte forsøges med åbne vinduer i frikvartererne, men det er meget sjældent nok.

Renses alt det gamle snavs ud af udsugningskanalerne, vil der igen være en bedre balance i lokalerne.

Hvordan renses ventilationsanlæg?

I praksis er der flere metoder, men den mest effektive er benyttelse af trykluft.

Ventiler afmonteres og åbninger afproppes, hvorefter en trykluftslange i særlig fleksibel type skubbes langt ind i kanalstrækningerne. På slangen er et roterende hoved påmonteret, der med en lille børste løsner snavset.

Mens slangen langsomt trækkes mod udsugningsaggregatets placering skabes et undertryk med et mobilt eksternt ventilationsaggregat.

Det voldsomme undertryk suger det løsnede snavs op i aggregatet og kanalerne bliver renset til de kun har en meget fin overflade af støv tilbage.

Afslutningsvis renses alle udsugningsventilerne og selve ventilationsaggregatet.

I langt de fleste tilfælde vil det give en voldsom ændring af luftskiftet i bygningen.

Mere avanceret rensning

På hospitaler og i bygninger med fødevarer vil det ofte ikke være nok kun at rense snavset væk.

Her kan det være nødvendigt at rense med damp -eller efter rens indskyde aerosoler med bakterie og svampedræbende opløsninger.

Hvor ofte bør et ventilationsanlæg renses

Det afhænger naturligvis af bygningens type og anvendelse samt anlæggets type.

På skoler og institutioner vil en rensning hver 10 år være passende og på områder som hospitaler vil det være oftere.

Er det overhovedet nødvendigt

Prøv at tag en udsugningsventil at i bygningen og lys ind i kanalen.

Meget ofte vil du give ret i at synes er direkte ulækkert.

Snavs og svampevækst og et hav af forskellige bakterier morer sig i det dejlige miljø og et enkelt driftsstop på anlægget kan betyde alt det du ser får adgang til bygningerne.

Det nedsatte luftskifte er i særdeleshed også vigtigt at få ændret, så bygningerne ikke tager skade og brugerne får et godt -og tiltænkt miljø.

Vi gør alt andet rent, men da ventilationskanalerne er aflukkede glemmes de ofte og rigtigt mange steder er det et område der spares væk, da det ikke er direkte synligt og svært at måle effekten af uden særligt udstyr.

Infektioner på hospitalerne og lukkede slagterier for ikke at tale om børn med hovedpine, er i dag typiske områder de snavsede anlæg medvirker til.